header banner
Default

Die Amerikaanse regering se skuld groei met $22 miljard per dag, wat goeie Bitcoin-nuus is


De Amerikaanse overheidsschuld groeit momenteel met ~22 miljard dollar per dag. Gisteren alleen al sprong de schuld van de Verenigde Staten met 58 miljard omhoog. In totaal is de staatsschuld van Amerika nu met 650 miljard dollar gegroeid sinds deze precies 30 dagen geleden de grens van 33 biljoen dollar doorkruiste.

Dit is precies waar Satoshi Nakamoto bitcoin in 2009 voor lanceerde. Bitcoin is een decentraal antwoord op de oeverloze geldcreatie die plaatsvindt in het traditionele financiële systeem.

Afbeelding

Bitcoin-mining nu voor iedereen! ⚡⛏️ €500 korting via Crypto Insiders! Advertentie Rollman Mining

915 miljoen dollar per uur

VIDEO: Never buy Bitcoin when...
Gerhard - Bitcoin Strategy

De Amerikaanse staatsschuld groeide de afgelopen 30 dagen dus met 22 miljard dollar per dag. Dat komt neer op een toename van 915 miljoen dollar per uur (!). Er stroomt momenteel VEEL meer geld UIT de Amerikaanse staatskas dan dat er binnenkomt en dat is precies waar bitcoin voor gemaakt is.

Sinds het schuldplafond in de Verenigde Staten werd opgeschort is er voor meer dan 2 biljoen dollar aan de totale schuld toegevoegd. Het schuldplafond werd in juni van dit jaar opgeschort, dat is dus enkele maanden geleden.

Vanaf de start van de pandemie in 2020 voegde Amerika zelfs 10 biljoen (!) dollar aan zijn schuldenberg toe.

Waar gaat dit eindigen voor Amerika? Op de obligatiemarkt lijken investeerders in ieder geval langzaam het vertrouwen in de Amerikaanse dollar te verliezen. Hoe zien we dat? Dat zien we door de gigantische rente die investeerders momenteel eisen op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is sinds de vorige financiële crisis van 2007-2008 niet meer zo hoog geweest als nu. Ook de obligatiemarkt lijkt nu te begrijpen dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse dollar op de lange termijn heel lastig zijn vanwege de gigantische staatsschuld van de Verenigde Staten.

Ze kunnen de boel alleen draaiende houden met de spreekwoordelijke geldprinters en mede om die reden zien we de rente op staatsobligaties met een lange looptijd nu gigantisch stijgen. Het vertrouwen in de Amerikaanse dollar valt weg en DAT is goed voor de bitcoin koers.

Advertisement

De absolute schaarste van bitcoin

VIDEO: Cheap Price Is Over - Bitcoin Is About To Do the Unthinkable I Gareth Soloway & Pomp
Crypto Informed

Bitcoin is bedacht als antwoord op het traditionele financiële systeem en is de eerste asset met een absolute schaarste. Wat bitcoin extra bijzonder maakt is dat het een digitale asset is, die je in principe binnen 10 minuten naar de andere kant van de wereld kunt sturen.

In tegenstelling tot vastgoed en goud is het een vorm van schaarste die enorm eenvoudig te verplaatsen is en om die reden ook de potentie heeft om heel liquide te zijn.

Als het vertrouwen in de Amerikaanse dollar op grote schaal wegvalt, wat zou kunnen gebeuren als de Amerikaanse central bank van koers wijzigt en de rentes weer MOET verlagen, dan zou er een vlucht naar schaarste kunnen ontstaan.

Zou bitcoin tijdens die vlucht naar schaarste als winnaar uit de bus komen? Dat is lastig te voorspellen, maar bitcoin maakt zeker een kans om een belangrijke rol te spelen in die uiteindelijke vlucht naar schaarste.

Sources


Article information

Author: Danielle Barnes

Last Updated: 1698774841

Views: 656

Rating: 3.7 / 5 (51 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Danielle Barnes

Birthday: 1912-05-13

Address: 28982 Thompson Islands Apt. 306, East Kathleen, NY 37185

Phone: +3855657064523067

Job: Landscape Architect

Hobby: Robotics, Wine Tasting, Video Editing, Snowboarding, Beekeeping, Sailing, Board Games

Introduction: My name is Danielle Barnes, I am a tenacious, variegated, expert, striking, cherished, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.