header banner
Default

Buterin bağlantılı yardım cüzdanından 15 milyon dolarlık bir transferin ETH Vakfı tarafından yapıldığını duyurdu


Table of Contents

Blokzincir analistleri, başlangıçta Vitalik Buterin'in kripto borsası Gemini'ye 15 milyon USDC transfer ettiğini iddia etmişlerdi. Ancak, Ethereum Foundation’ın bir sözcüsü durumun tamamen böyle olmadığını açıkladı.

ETH Foundation 15 milyon dolarlık transferin Buterin bağlantılı yardım cüzdanından geldiğini açıkladı

Yasal Uyarı: Bu makale, Ethereum Foundation’ın Buterin'in ayrı bir multisig cüzdan transferinde imzacı olduğu ve Gemini'ye doğrudan para göndermediği yönündeki açıklamasını yansıtacak şekilde güncellenmiştir.

Ethereum Foundation, yakın zamanda gerçekleşen 15 milyon USDC’lik coin transferiyle ilgili açıklama yaptı. 

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin'in ait olan cüzdan adresinden gerçekleşen birkaç işlem, bazı blokzincir izleme platforlarının dikkatini çekti. 

Blokzincir analiz firması PeckShield'in 17 Ekim’de X’teki (Twitter'daki) gönderisi, Buterin'in "vitalik.eth" olarak bilinen cüzdanının 16 Ekim'de Gemini kripto borsasına 14,93 milyon dolar aktardığını ortaya çıkardı.

Ancak, bir Ethereum Foundation sözcüsü Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, transferin Buterin'in Ethereum Name Service'inin (ENS) bir yardım kurumu multisig cüzdanından yapılan transferi onaylamasından başka bir şey olmadığını açıkladı. Sözcü, ayrıca fonların aslında Buterin'in cüzdanından hiç çıkmadığını söyledi.

Kanro ve Vitalik Buterin

VIDEO: Ethereum Foundation and Vitalik Buterin Transfer 15K ETH
Coin Genetics

Buterin, 14 Ekim'de Buterin'e bağlı bir hayır kurumu olan Kanro'dan 14,93 milyon USDC'lik miktarı çekti. Daha sonra da aynı tutarın yeni bir multisig cüzdanına aktarılmasını onayladı. 

#PeckShieldAlert #vitalik.eth haas transferred ~15M $USDC (Multisig Contract 0xf207...D5a3) to #Gemini pic.twitter.com/6FZGKLKg9Z

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) October 17, 2023

Kanro, Buterin tarafından finanse edilen ve Covid ve pandemiyle ilgili diğer sorunları ele almayı amaçlayan bir biyo-teknoloji yardım kuruluşudur.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) June 8, 2023

Kripto veri sağlayıcısı Lookonchain tarafından yapılan ayrı bir analizde Buterin'in üç gün önce Coinbase'e yaklaşık 500.000 dolar transfer ettiği de tespit edildi.

Buterin'in en son işlemi, son birkaç ay içinde Buterin'in cüzdanlarından yapılan toplam transferlerin Eylül ayında 3,9 milyon dolardan fazla olmasıyla birlikte, birçok transferin sonuncusunu temsil ediyor.

Buterin 24 Eylül'de Coinbase'e o sırada 600.000 dolar değerinde olan 400 ETH transfer etti. Cointelegraph daha önce 21 Ağustos'ta vitalik.eth adresinden 600 ETH (1 milyon dolar) değerinde bir işlem yapıldığını bildirmiş ve bu işlem de zincir üzerindeki izleme platformları tarafından tespit edilmişti.

Sources


Article information

Author: George Evans

Last Updated: 1698438722

Views: 1247

Rating: 4.1 / 5 (63 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: George Evans

Birthday: 2018-08-03

Address: 763 William Pines, Lake Davidside, DE 61068

Phone: +4734069065008448

Job: Pilot

Hobby: Cocktail Mixing, Arduino, Poker, Camping, Cooking, Wine Tasting, Calligraphy

Introduction: My name is George Evans, I am a vibrant, enterprising, Adventurous, rare, proficient, daring, candid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.