header banner
Default

Siğil Duası Nedir? Siğilin Geçmesi İçin Okunacak Dualar Nelerdir? Siğil Duasının Türkçe Ve Arapça Okunuşu


Table of Contents
  Siğil Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Siğilin Geçmesi İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

  23.10.2023 10:00Son Güncelleme:

  Siğiller tıbbi olarak tedavi edilebildikleri gibi geçmiş dönemlerde uygulanan siğil duası okuma ile de tedavi edilebilmektedir.

  Siğil Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Anlamı 

  Siğil üzerine okunarak zamanla iyileşme beklenen dualar bulunmaktadır. Bunlar tek başına dua ile okunarak iyileşebildiği gibi tıbbi tedavi ve dua okumak suretiyle de iyileşebilmektedir. 

  Siğil üzerine okunan duanın Arapça okunuşu ve Türkçe yazılışı şöyledir;

  Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme müsağğiral kebiri ve mükebbiressağiri sağğir ma bi. Amin. 

  Duanın anlamı şöyledir; Büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allahım bendeki siğiller küçült. Duası okunarak siğil olan bölgeye bazı uygulamalara göre tuz sürülerek bazı uygulamalara göre metal sürülerek siğilin yok olmasına dua edilmektedir. 

  Siğilin Geçmesi İçin Okunacak Dualar Nelerdir? 

  Genellikle eller ve vücutta görülen siğillerin tedavisi için en çok bilinen siğil duası okunduktan sonra diğer dualar da okunarak tedavisi istenmektedir. 

  Diğer siğil ve temriye duası olarak okunan dua ise şöyledir; Em ebramu emran fe inna mübrimun. Bu duanın anlamı ise şöyledir; Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak gerçekte biz işi sağlam tutarız. 

  Hazreti Peygamberin siğiller üzerine okuduğu dua ve uygulama ise şöyledir; Allahümme müsağğiral kebiri ve mükebbiressağiri sağğir ma bi duası okunarak hem şahadet parmakla siğil üzerine gezdirerek hem de üflenerek bu dua okunmaktadır.

  Siğil için diğer bir uygulama ise bu dua okuduktan sonra 3 adet kağıt üzerine Arapça edriy kelimesi yazılır. 3 ayrı kağıdın her birine 2 fatiha ve 3 İhlas okunduktan sonra siğillere sürülür ve hergün bir kağıt yakılır. 

  Siğil üzerine okunan dualar arasında bir diğeri ise şöyledir; la tera fiha ivacen ve la amla. Duası 21 kez her siğile ayrı ayrı okunarak şifası Allah'tan istenmektedir. 

  Siğil üzerine okunan dualar arasında bulunan özellikle ayakta oluşan siğiller için okunan dua ise şöyledir; 

  Senessemuhu alel hurtum. İnna belevnahum kema belevna ashabel cenneh, iz aksemu la yasri munneha musbijin. Vela yestesnun. Fe tafe aleyha taifun min rabbike ve hum naimun. Fe asbahat kes sarim. Amin. Dua ayak üzerinde bulunan siğil üzerine kalem ile daire şekline alınarak besmele çekilerek okunmaktadır. Her siğil için ayrı okunabildiği gibi siğiller geçene kadar okumaya devam edilmektedir. 

  Siğiller için diğer okunacak dua ise vücutta bulunan her bir siğil için bir arpa üzerine 21 kere okunduktan sonra bir beze sarılarak toprağa gömülmektedir. Zamanla siğiller küçülerek yok olmaktadır. Bu uygulama için dua ise şöyledir; Ve yeseluneke anil cibali fe kul yensifuha Rabbi nefsa. Fe yezeruha kaan safsafa. La tera fiha ivacen vela emta. Şeklinde okunmaktadır. 

  Sources


  Article information

  Author: Megan Smith

  Last Updated: 1704432481

  Views: 1249

  Rating: 3.8 / 5 (84 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Megan Smith

  Birthday: 1916-12-16

  Address: 49270 Myers Ranch Apt. 622, Calebton, SD 81783

  Phone: +4389474819991958

  Job: IT Support Specialist

  Hobby: Robotics, Rowing, Running, Singing, Skydiving, Origami, Orienteering

  Introduction: My name is Megan Smith, I am a priceless, transparent, accomplished, forthright, talented, unwavering, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.