header banner
Default

Logo NU nlZoekveldWissel van kleurthemaInloggenWeer en regenbuiLive voetbalwedstrijdenVerkeersinformatieBeursinformatieReacties op dit nieuwsberichtDeel dit nieuwsberichtDelen via WhatsAppDelen via FacebookDelen via XDelen via LinkedInDelen via E-mailReacties op dit nieuwsberichtDeel dit nieuwsberichtDelen via WhatsAppDelen via FacebookDelen via XDelen via LinkedInDelen via E-mail


29 sep 2023 om 05:10 Update: een maand geleden

Een half miljoen mensen die geen belastingaangifte deden over 2022 en waarschijnlijk recht hebben op teruggave, krijgen een dezer dagen een brief. Volgens de Belastingdienst kunnen ze gemiddeld 444 euro terug verwachten.

Onder deze groep bevinden zich veel jongeren van een jaar of vijftien. Zij hebben bijvoorbeeld hun eerste vakantiebaantje in de landbouw of supermarkt achter de rug. Ze zijn niet verplicht om aangifte te doen en doen dat vaak ook nog niet. In de brief die ze deze of volgende week krijgen staat dat ze waarschijnlijk geld terugkrijgen als ze alsnog aangifte doen.

Meer dan tien miljoen Nederlanders hebben al aangifte inkomstenbelasting gedaan over 2022. Wie dat niet vóór 1 september heeft gedaan, kan een boete verwachten.

"Maar nu is het ook tijd om mensen geld te geven dat eigenlijk van hen is", zegt Ron Daman, senior adviseur inkomstenbelasting bij de Belastingdienst. "We zijn er niet alleen om te wijzen op plichten, maar ook op hetgeen waar je fiscaal recht op hebt."

Gepensioneerden en zelfs kleine kinderen krijgen geld terug

VIDEO: Webinar: Goed voorbereid het jaar afsluiten met PZO en de Belastingdienst
InformerOnline

"Bij kleine baantjes wordt vaak iets te veel belasting ingehouden. En ook bij gepensioneerden met meerdere kleine pensioenen is een teruggave vaak mogelijk", weet Daman.

"Bij hen worden (ouderen)kortingen door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) pensioenfondsen soms niet volledig verrekend omdat ze meerdere pensioenen hebben. Dus betaalden ze te veel belastingen. Bij die groep worden bedragen die ze terug kunnen krijgen steeds hoger. Als ik mijn eigen moeder als voorbeeld neem: zij kon in 2016 50 euro terugkrijgen, nu al 500."

Er is zelfs een groep van iets meer dan tweeduizend kinderen onder de twaalf jaar die wordt benaderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die een wezenuitkering kregen waar te veel belasting op is ingehouden. "We sturen een brief naar hun ouders of verzorgers."

60 procent doet alsnog aangifte

VIDEO: Zo kun je na een gift geld terugkrijgen van de Belastingdienst
NU.nl

Naar verwachting haalt 60 procent van de half miljoen briefontvangers alsnog z'n teruggave op door een aangifte in te dienen. "Waarom niet meer mensen in actie komen? Dat heeft te maken met taal- of informatieachterstanden bij deze mensen", zegt Daman. "Of met wantrouwen richting de overheid. Krijg ik dan wel echt geld terug en hoef ik het dan niet terug te betalen?"

"We willen dat meer mensen alsnog in actie komen. Daarom gaan we in november ook nog een deel van de groep bellen en ze hulp aanbieden. In januari krijgen mensen ook nog een herinnering."

Of en hoeveel geld de half miljoen mensen terugkrijgen is niet helemaal zeker. In theorie kan het ook zijn dat de persoon moet bijbetalen omdat hij of zij meer heeft verdiend dan bij de Belastingdienst bekend is.

"Daarom noemen we in de brief ook geen bedragen die ze zouden terugkrijgen. Dat je moet terugbetalen is in minder dan 1 procent van de gevallen zo, bleek vorig jaar. Als dat zo is, dan had je eigenlijk voor 1 juli aangifte moeten doen, anders ben je in overtreding."

Mogelijk ligt er meer dan 444 euro te wachten

VIDEO: #111 Vrijheid Vastgoed eigenaar Dennis Mulder over de kansen op de vastgoedmarkt
Zo Word Je Steenrijk Podcast

De Belastingdienst hoopt dat mensen die deze brief krijgen ervan leren. En dat ze dus in het vervolg wél meteen aangifte doen. Daman: "Als jongeren die brief één keer hebben gehad, zijn ze daarna fiscaal bewuster en doen ze volgend jaar vaak gewoon belastingaangifte. Maar dan is er weer een nieuwe groep vijftienjarigen die net is begonnen met werken bij de supermarkt."

Voor sommigen ligt er nog meer geld te wachten dan de geschatte teruggave van gemiddeld 444 euro. Zij hebben vijf jaar de tijd om belastingaangifte te doen. De Belastingdienst verwacht daarom dat als je nu over 2022 alsnog geld terugvraagt, je mogelijk ook kijkt of er in 2021 of eerdere jaren nog een teruggave in zat.

Sources


Article information

Author: Mckenzie Church

Last Updated: 1698917642

Views: 632

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mckenzie Church

Birthday: 1963-05-01

Address: 09465 Amy Summit, Durhamburgh, MI 94101

Phone: +4543906947189715

Job: Firefighter

Hobby: Fishing, Painting, Woodworking, Bird Watching, Kite Flying, Playing Guitar, Sewing

Introduction: My name is Mckenzie Church, I am a valuable, skilled, proficient, multicolored, important, expert, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.