header banner
Default

Is deze grafiek een indicatie van de volgende bullmarkt van Bitcoin?


De Bitcoin blockchain maakt het mogelijk om tot in detail te analyseren hoe investeerders zich gedragen. Zo kunnen we met de onderstaande grafiek bijvoorbeeld zien hoeveel Bitcoin er in totaal in het bezit zijn van wallets die 1 tot 10 Bitcoin bevatten.

Dat het om ~2,15 miljoen Bitcoin gaat is niet per se relevant en bullish, maar wat dan wel?

Waarom is dit bullish?

Deze grafiek is vooral bullish, omdat we hier duidelijk zien hoe de hodlers van Bitcoin een steeds groter deel van de supply opslokken. Van 2022 tot en met vandaag zijn er door wallets die 1 tot 10 Bitcoin bevatten ongeveer 400.000 Bitcoin uit de markt gehaald.

Tegen de huidige koersen zijn die Bitcoin ongeveer 11,2 miljard dollar waard. Dat is behoorlijk veel kapitaal dat vanuit relatief kleine investeerders richting Bitcoin is gestroomd het afgelopen jaar.

Als je vervolgens bedenkt dat er in totaal maar 21 miljoen Bitcoin in omloop komen en er steeds minder beschikbaar zijn voor de vrije verkoop; dan is dat een bullish ontwikkeling voor Bitcoin.

Wachten op 2024

Wat dat betreft is het ook niet vreemd dat een groot deel van de industrie momenteel lijkt te smachten naar het jaar 2024. Voor het jaar 2024 staat namelijk de volgende Bitcoin halving op het programma, maar krijgen we mogelijk ook de eerste Spot Bitcoin ETF (maar dan wel echt) en de eerste renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank.

In de bovenstaande grafiek is te zien hoe de markt momenteel aankijkt tegen het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Momenteel ligt de rente in Amerika in de range van 5,25 – 5,50 procent.

De verwachting is dat we in juni of juli 2024 de eerste renteverlaging krijgen naar de range van 5,00 – 5,25 procent. Als dat allemaal samenvalt met de halving en de Spot Bitcoin ETF, dan zou dat in combinatie met het koopgedrag van de hodlers een hele mooie periode op kunnen leveren voor Bitcoin.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Dana Wilson

Last Updated: 1698169442

Views: 1125

Rating: 4.7 / 5 (59 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dana Wilson

Birthday: 1910-07-21

Address: 417 Steven Drive, Josephshire, KS 39765

Phone: +4870377160534675

Job: Landscape Architect

Hobby: Rock Climbing, Origami, Baking, Cooking, Skateboarding, Scuba Diving, Singing

Introduction: My name is Dana Wilson, I am a Gifted, artistic, steadfast, expert, rich, resolved, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.