header banner
Default

De Europese Centrale Bank trekt twee jaar uit om de digitale euro voor te bereiden - FM nl - Financieel Management


ECB start eerste voorbereidingsronde voor digitale euro

De ECB heeft toestemming verleend voor een tweejarige voorbereidingsfase met als doel de weg te effenen voor de mogelijke invoering van de digitale euro. De voorbereidingsfase gaat op 1 november van start zal gaan en aanvankelijk twee jaar zal duren.

  • fintech neemt rol van traditionele financiële dienstverlening over
  • digitale euro maakt betalingssystemen goedkoper en efficiënter

In deze periode moet het kader van regels worden geformuleerd en zullen partijen worden geselecteerd die het platform en de benodigde infrastructuur moeten ontwikkelen.

De digitale euro is het beste te vergelijken met een eurobiljet. In tegenstelling tot de metalen euromunten, kennen papieren bankbiljetten namelijk een uniek nummer. In het huidige geldsysteem staan registratiepunten opgesteld, waarlangs de genummerde bankbiljetten passeren, zoals bijvoorbeeld sommige geldautomaten of de telautomaten bij de Nederlandsche Bank. Op die manier ontstaat een grofmazig inzicht in bankbiljetstromen, waar de biljetten vandaan komen en waar het genummerde papiergeld de circulatie weer in gaat (bij metalen euromunten bestaat de mogelijkheid van registratie niet). In het systeem van een digitale euro, krijgt elke euro een uniek nummer dat vergelijkbaar is met bankbiljetnummers.

De facto betekent dit dat elke digitale euro uniek is, slechts één eigenaar heeft en gevolgd kan worden als deze van eigenaar verandert -zonder dat deze fysiek gestort wordt op een bankrekening of via een bankoverschrijving naar een andere bankrekening moet worden overgeschreven.

Zo kan de digitale euro van eigenaar wisselen door het unieke nummer te koppelen aan een andere eigenaar zonder dat er een bank of tussenpartij nodig is (wat aanzienlijke kosten kan schelen). Omdat de munt digitaal is, wordt niet meer fysiek bepaald waar een euro zich in het systeem bevindt, maar kan elk moment van de dag gezien worden wie de bezitter van de euro is.

De invoering maakt het theoretische zelfs mogelijk dat alle euro’s digitaal op één computerserver bestaan, terwijl alleen de eigenaar verandert wanneer een betaling wordt gedaan. Simpel gezegd: de digitale euro’s staan vast, slechts de eigenaar die gekoppeld is aan de euro’s, wisselt. Het moge duidelijk zijn dat dit gevolgen kan hebben voor de noodzaak van de aanzienlijke deposito’s die banken als tussenpartij (moeten) dagelijks aan moeten houden.

Een ander gevolg van de invoering van de digitale euro is het volgende: digitale euro’s kunnen vanwege de combinatie van ‘digitaliteit en uniciteit’ niet meer (gemakkelijk) verborgen worden gehouden voor autoriteiten die het recht hebben te achterhalen welke euro bij welke eigenaar hoort. Mede daarom benadrukt de ECB het belang van gegevensbescherming.

Naast deze forensische monitoring, kunnen centrale banken met digitale euro’s beter inzicht krijgen hoeveel euro’s ‘liquide’ zijn of welke euro’s juist voor langere tijd vast staan (omdat bedrijven hebben afgesproken dat deze euro’s bijvoorbeeld als onderpand moeten dienen). Ook kan de hoeveelheid geld in de economie makkelijker afgeknepen of opgevoerd worden al naar gelang het inflatiebeleid. Sommige experts verwachten zelfs dat de centrale bank digitale euro’s als lening kan gaan uitgeven aan bedrijven en burgers– waarmee de huidige wijze van geldcreatie uit handen wordt genomen van de commerciële banken in de markt.

Fysiek geld naast digitaal en gegevensbescherming

VIDEO: The ECB Podcast - A digital euro: what, why, when? (part 1)
European Central Bank

Bedoeling is dat de digitale euro naast fysiek geld gaat bestaan, met de nadruk op gratis digitale betalingen en de hoogste normen voor gegevensbescherming. ECB-president, Lagarde, benadrukte dat deze digitale valuta een moderne variant van contant geld vertegenwoordigt, die altijd beschikbaar zal blijven.

Testfase

VIDEO: The Digital Euro - Trailer video
European Central Bank

De ECB zal zich in de voorbereidingsfase richten op tests en experimenten om de digitale euro verder vorm te geven, met aandacht voor gebruikerservaring, gegevensbescherming en milieubewuste aspecten. Ook zal de marktconsultatie gezocht worden.

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Voordelen van digitale euro

VIDEO: The Digital Euro - Easy, Safe, Fast, Reliable
European Central Bank

Het exacte moment van ingebruikneming is nog niet vastgesteld, maar de financiële sector verwelkomt deze ontwikkeling. Experts wijzen er op dat een digitale euro aanzienlijke voordelen voor de economie en samenleving kan opleveren, indien aan de voorwaarden van zorgvuldige invoering en financiële stabiliteit wordt voldaan. Een van de zorgen betreft deposito’s. Wanneer (grote) depositobedragen worden overgeheveld naar de digitale euro, kan de pluskant van bankbalansen uit het lood raken.

Uit onderzoek van Bitkom zou blijken dat 82% van de ondervraagde bedrijven verwacht dat de digitale euro de concurrentiepositie van Europa zal versterken. Ook andere economische blokken, waaronder China en de VS, werken intussen aan een officiële digitale munt, als tegenwicht van de oncontroleerbare particuliere initiatieven zoals bitcoin.

Fintechbedrijf neemt rol van financieel bedrijf  over 

VIDEO: De ECB en het Eurosysteem in drie minuten uitgelegd
European Central Bank

De digitale euro kan er toe leiden dat de traditionele financiële markten substantiële veranderingen door gaat maken. Sommige experts voorspellen dat de invloed van de financiële markten op de betaalsystemen zelfs aanzienlijk gaat af nemen. Begrijpelijker wijze staat daar tegenover dat de rol van de faciliterende techbedrijven aan grote betekenis zal gaan winnen en juist zal gaan toenemen.


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


Sources


Article information

Author: Justin Anderson

Last Updated: 1698085922

Views: 706

Rating: 4.1 / 5 (111 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Justin Anderson

Birthday: 1975-07-31

Address: 022 Martinez Pike, North Christinafort, TN 08567

Phone: +4067829935875012

Job: Physiotherapist

Hobby: Chess, Wildlife Photography, Gardening, Whiskey Distilling, Wine Tasting, Singing, Cycling

Introduction: My name is Justin Anderson, I am a unguarded, daring, cherished, vibrant, brilliant, Colorful, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.